Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η αναβάθμιση του επαγγέλματος του φοροτέχνη – λογιστή, η ανάπτυξη μεταξύ των μελών συνεργασίας και συναδελφικότητας, η ανάπτυξη στα μέλη της οργανωμένης προσπάθειας για την αποφασιστική συμμετοχή τους στο έργο της πολιτείας, για τη θεσμοθέτηση φορολογικών νόμων και κανόνων – αρχών φορολογικού δικαίου, για την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στον έλληνα φορολογούμενο.

    Το σωματείο αποτελεί τμήμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών «Π.Ο.Φ.Ε.Ε.» και συμμετέχει σ’ αυτή με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Ομοσπονδίας.