ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκρότηση σε σώμα στις 5-11-2018

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΕΛΟΣ