ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μαγνησίας (Σ.Φ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 1994 και είναι μια οργάνωση των ελεύθερων επαγγελματιών Λογιστών - Φοροτεχνικών. Εκπροσωπεί τους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικούς που δραστηριοποιούνται στο Νομό Μαγνησίας.Χρήσιμα